Раменната става е едно от най-подвижните и функционални звена в човешкото тяло, изградена от сложна структура от мускули, сухожилия, връзки и кости. Раменният пояс често е подлаган на нечовешки натоварвания, не само по време на тренировка, но и през цялото ежедневие.

В този пояс се намират три типа мускули:
Гръбни – m. trapezius, m. rhomboideus (major è
minor) è m. levator scapulae;
Гръдни- m. pectoralis (major è
minor) è m. serratus anterior;
И собствени, започващи от лопатките и завършващи при раменната кост. Най-голям сред тях е m. deltoideus, останалите са- m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres (major è
minor) и m. subscapularis.
Въпросният раменен пояс е изграден от три 3 стави – гръдно-ключинна, раменно-ключинна и гленохомурална. Там са разположени и две свързвания – скапулоторакално и супрахумерално. Гленохумералната става е с несъответстваща ставна повърхност – изпъкнала ѝ част е закривена е по-голяма степен, в сравнение с вдлъбнатата. Това несъответствие е компенсирано с влакнесто-хрущялно образувание, залягащо към ръба на вдлъбнатата ставна повърхност на ямката на лопатката. Така площта на вдлъбнатата ставна повърхност се увеличава, сцеплението в ставата рязко се повишава, с което стабилността пропорционално се увеличава. Тази става е сравнително слаба, с малка ставна капсула, което е и причината за честото ѝ травмиране по време на физически занимания. Стабилизира се от мускулите на ротаторния маншон , гленохумералния (горен, долен и среден) и коракохумералния лигамент. Те предпазват от странично изместване на главата на предмишечната кост и от долна луксация. Коракохумералния и средния гленохумерален лигамент са ограничители при външна ротация, а долния гленохумерален лигамент предпазва от предна луксация. Към ръба на ставната ямка се разполага влакнесто-хрущялен пръстен, увеличаващ повърхността на вдлъбнатата ставна част и слабилността ѝ. Този пръстен, същот така, омекотява сътресенията, подавани от горния свободен крайник на лопатката. Заради значителния обхват от движения на раменната става, ставната капсула е хлабава и обширна. През ставната кухина преминава сухожилието на дългата глава на бицепса, обхванато от синовеално влагалище. Отпред ставната капсула е укрепена от три важни връзки, най-значима от които е lig. coracoacromiale. Тя предпазва ставата от удари и изкълчвания, идващи отгоре и падане, както и ограничава отвеждането на мишницата.
Механиката на споменатата става е сферична, с 3 оси на движение, което я прави най-свободната става в човешкото тяло. Обхватът ѝ на движение е доста голям. Това обуславя честото ѝ травмира и нестабилността ѝ при неизлекувани травми. Около напречната ѝ ос се извършва предно сгъване до 90 градуса и задно до 20 градуса, докато около предно-задната движеща ос отвеждането и привеждането на мишницата достига 100 градуса. Движенията в гръдно-ключинната и гръбно ключинните стави допълват тези в раменния маншон. Повдигане напред в встрани на мипниците до 100 градуса могат да бъдат допълнени с още 50% от ставите в гръдния пояс. Можете да повдигнете ръцете си с още 20%, но за сметка на гръбначния стълб и тазобедрената става. Самото повдигане на тези 20% предизвиква видимо почти незабележимо, но налично такова движение в тазобедрената става. Това се обяснява със сложната структура на гръбначния стълб в поясната област и тазобедрената става.
Стабилността на гленохуреалната става е пряко зависимо от ставните повърхности, свръзките и вътрешноставните сили и от мускулите на ротаторния машнон – m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor è m. subscapularis. Техните сухожилия се вплитат в ставната капсула, която с началните си инсерции е укрепена и от дългата глава на бицепса и трицепса. Всички тези мускули, както и всички останали структури в раменния пояс, за от ключово значение за кинетиката на раменния комплекс и взаимодействието им – плъзгането на сухожилията на ротаторната група и на дългата глава на бицепса а неминуемо за правилното функциониране на раменете.
Раменният пояс най-често се травмира при движение напред, при което участват и трите споменати до момента стави. Движения на лопатките и хумеруса встрани или напред е плавно и се извършва едновременно от гореспоменатите стави. Неправилно развитите или дисбаланс в които и да е от мускулите на ротаторния маншон води до неправилно разпределени на товара и крие рискове от травми, губейки функционалността на раменната става. Ако се появи болка, това е ясен знак за идващи проблеми, но какво да правите в такъв случай?
На първо място трябва да знаете, че резки движения вляво или дясно, в тилната част от тялото също могат да са причина за подобно травми. Те могат да идват като рефлекторна болка в лакътя, белия дроб, диафрагмата, жлъчния мехур и бъбреците. Нужно е да се изясни как и при какви условия се е появила болката. При крайно отвеждане и ротация може да усетите режеща болка – ясен знак за нестабилност в раменната става или синдром на притискане. Ако болката е по време на движения, най-вероятно става дума за тендинит на дългата глава на бицепса. А ако е през нощта, в покой, то говорим за скъсване на мускул в ротаторния машнон. Болка при абдукция над 90 градуса или мъртва тяга говори за проблеми с раменно-ключичната става. Възможни са спазми, мравучкане, изтръпване. слабост и тежест след натоварване на горния крайник. От особено значение е да се определи, къде точно е болката. Ще помогнете на лекаря, ако му дадете информация, дали при различните движения усещате вътрешниставна болка. Болката в рамото може да се разпространи към шията или предмишницата, заради общото им инервиране. При изпълнение на упражнения за рамо, с прекалено голям товар, често се появява болка при залавните места на m.deltoideus за хумеруса, която може да се установи при напипване.
За да избегнете споменатото, най-добрият вариант е честа профилактика, стречин и загряване. Бъдете сигурни, че използвате товар, чак след като сте достатъчно добре загрели. Ако сте решили да употребявате хранителни добавки за укрепване на ставите и сухожилията, то трябва да знаете, че пазарът е залят с продукти, съвсем малко от които са ефективни. В избора на такива може да помогне квалифициран лекар. И не на последно място – спазвайте правилна методика и техника на изпълнение – ще направите по-добро впечатление с дълголетие, а не като изгряла и угаснала звезда.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *